Vägledning steg för steg

Vägledning – steg för steg

Den här verktygslådan kan användas för föreningar och organisationer som vill påverka funktionshinderpolitiken lokalt eller nationellt. 

En undersökning av den aktuella situationen för personer med funktionsnedsättning, lokalt och nationellt, är en grundläggande del i det pågående arbetet med Funktionsrättskonventionen. Det ger också medlemmar i föreningar och organisationer ett tillfälle att reflektera över sin situation i förhållande till konventionens rättigheter.

Här är några grundläggande frågor att ha med i arbetet:

Vilka rättigheter ger konventionen?

Vilka rättigheter är inte tillgodosedda?

Vilka åtgärder behövs och vilka har ansvar för att de genomförs? 

Steg 1: Vilka frågor vill ni driva?

Vilken fråga är viktigast för er just nu? Fundera igenom vilken fråga ni prioriterar högst.

Steg 2: Vilka artiklar i konventionen berörs? 

Gå nu till avsnittet som heter Konventionen – artikel för artikel.

Försök att leta fram de olika artiklar i Funktionsrättskonventionen som berör er fråga. Om du klickar på varje artikel får du mer information om vad den innehåller och hur den ska tolkas. Kom ihåg att du kan behöva kombinera flera olika artiklar i konventionen!

Läs igenom de aktuella artikeltexterna översiktligt och även avsnitten som heter ”Vad innebär artikeln?”

Länk: Konventionen – artikel för artikel

Steg 3: Läs även de allmänna principerna!

När du har läst igenom de enskilda artikeltexterna är det dags att närmare undersöka konventionens syfte och allmänna principer. 

Gå till dessa avsnitt: 

Artikel 1  – Syfte
Artikel 3 – Allmänna principer

En viktig sak att tänka på är att Funktionsrättskonventionen ska tolkas och tillämpas sett till sin helhet på ett sätt som överensstämmer med konventionens syfte och allmänna principer.

Studera därför även exemplet i avsnittet Artikel 3, som visar hur du kan kombinera en rättighetsartikel med de allmänna principerna. 

Kolla gärna igenom texterna i avsnittet Introduktion till konventionen. Där kan du bland annat läsa mer om den sociala och rättighetsbaserade modell för funktionshinder som konventionen bygger på.

Steg 4: Studera rekommendationerna från FN 

Undersök om det finns rekommendationer från FN:s övervakningskommitté till Sveriges regering som berör din fråga. Du hittar de aktuella rekommendationerna för varje konventionsartikel i genomgången Konventionen – artikel för artikel.

Läs även avsnittet Metoder för uppföljning. Här får du en genomgång av de metoder som används vid det pågående arbetet med uppföljning av konventionen på internationell nivå.

 

Steg 5: Analysera situationen och definiera brister

  • Hur förhåller sig den verkliga situationen till rättigheterna som formuleras i konventionen?

  • Vad behöver åtgärdas och vilket stöd hittar du i konventionen?

  • Har eventuella förslag och rekommendationer från FN:s övervakningskommitté blivit åtgärdade eller beaktats?

Källhänvisning:

Vägledningen bygger delvis på  utbildningsmaterialet Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som togs fram av Handikappförbunden 2009.