Startsida

Den här verktygslådan syftar till att underlätta det intressepolitiska arbetet för funktionshinderrörelsen i Sverige.

Verktygslådan kan användas för att följa upp de rekommendationer som FN lämnat till Sverige inför det fortsatta arbetet med att implementera Funktionsrättskonventionen.

Läs gärna igenom vår Vägledning – steg för steg till hur du kan använda den här verktygslådan för att följa upp Funktionsrättskonventionen i det intressepolitiska arbetet lokalt och nationellt. 

Länk: Vägledning – steg för steg

Verktygslådan innehåller en introduktion till mänskliga rättigheter och till det synsätt som ligger till grund för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:

Länk: Introduktion till konventionen

I verktygslådan presenteras också konventionens alla artiklar och de rekommendationer som hänger samman med artiklarna. Därefter anger vi frågeställningar som funktionshinderrörelsen kan arbeta vidare med i  påverkansarbetet på lokal och nationell nivå:

Länk: Konventionen – artikel för artikel

Det finns också ett avsnitt som går in på de generella metoder för uppföljnings som används internationellt. Alla avsnitt innehåller länkar till webbresurser, rapporter och andra användbara källor.