Rättighetsartiklar ska läsas tillsammans med de allmänna principerna

Rättigheterna – och de allmänna principerna

När man använder konventionen ska rättigheterna läsas tillsammans med de allmänna principerna. Konventionens allmänna principer framgår av artikel 3 och är följande:

  1. Respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende 

  2. Icke-diskriminering

  3. Fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället

  4. Respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten

  5. Lika möjligheter

  6. Tillgänglighet

  7. Jämställdhet mellan kvinnor och män

  8. Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet

Varje enskild rättighet ska förstås på ett sätt som uppfyller principerna!

Exempel:

I artikel 20 beskrivs rätten till rörlighet.

Den rättigheten ska genomföras på ett som respekterar de delar av de allmänna principerna som är aktuella.
Det innebär att den ska genomföras på ett sätt som respekterar individens värde, självbestämmanderätt, oberoende och leder till icke-diskriminering, fullständigt och faktiskt deltagande, lika möjligheter och tillgänglighet.

Hur ska det göras i verkligheten?

Jo, det kan exempelvis innebära att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga.

Innan dess att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla ska det finnas andra möjligheter att resa. Detta kan vara exempelvis färdtjänst.
Personer som har behov av färdtjänst ska då kunna resa på lika villkor som andra. Detta inkluderar rätten att välja när man vill åka samt att kunna resa lika mycket som personer som kan nyttja den allmänna kollektivtrafiken.