Artiklarna i konventionen

Rättigheterna i Funktionsrättskonventionen

Konventionen är uppdelad i ett stort antal artiklar. De specifika rättigheterna formuleras i artiklarna 5-30, men det är viktigt att tänka på att konventionen ska tolkas och tillämpas utifrån helheten och på ett sätt som överensstämmer med konventionens syfte och allmänna principer. 

Rättighetsartiklar:

Artikel 5 - Jämlikhet och icke-diskriminering
Artikel 5 - Jämlikhet och icke-diskriminering
Artikel 6 - Kvinnor med funktionsnedsättning
Artikel 6 - Kvinnor med funktionsnedsättning
Artikel 7 - Barn med funktionsnedsättning
Artikel 7 - Barn med funktionsnedsättning
Artikel 8 - Medvetandegörande
Artikel 8 - Medvetandegörande
Artikel 9 - Tillgänglighet
Artikel 9 - Tillgänglighet
Artikel 10 - Rätten till liv
Artikel 10 - Rätten till liv
Artikel 11 – Risksituationer och humanitära nödlägen
Artikel 11 – Risksituationer och humanitära nödlägen
Artikel 12 – Likhet inför lagen
Artikel 12 – Likhet inför lagen
Artikel 13 – Tillgång till rättssystemet
Artikel 13 – Tillgång till rättssystemet
Artikel 14 – Frihet och personlig säkerhet
Artikel 14 – Frihet och personlig säkerhet
Artikel 15 – Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym behandling
Artikel 15 – Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym behandling
Artikel 16 – Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp
Artikel 16 – Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp
Artikel 17 – Skydd för den personliga integriteten
Artikel 17 – Skydd för den personliga integriteten
Artikel 18 – Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap
Artikel 18 – Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap
Artikel 19 – Rätt att leva självständigt och att delta i samhället
Artikel 19 – Rätt att leva självständigt och att delta i samhället
Artikel 20 – Personlig rörlighet
Artikel 20 – Personlig rörlighet
Artikel 21 – Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information
Artikel 21 – Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information
Artikel 22 – Respekt för privatlivet
Artikel 22 – Respekt för privatlivet
Artikel 23 – Respekt för hem och familj
Artikel 23 – Respekt för hem och familj
Artikel 24 – Utbildning
Artikel 24 – Utbildning
Artikel 25 – Hälsa
Artikel 25 – Hälsa
Artikel 26 – Habilitering och rehabilitering
Artikel 26 – Habilitering och rehabilitering
Artikel 27 – Arbete och sysselsättning
Artikel 27 – Arbete och sysselsättning
Artikel 28 – Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet
Artikel 28 – Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet
Artikel 29 – Deltagande i det politiska och offentliga livet
Artikel 29 – Deltagande i det politiska och offentliga livet
Artikel 30 – Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott
Artikel 30 – Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott

Källor och webbresurser

Valentina Della Fina, Rachele Cera & Giuseppe Palmisano (red), 2017, The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities – A commentary,
http://www.springer.com/us/book/9783319437880

Anna Nilsson, 2016, Minding Equality – Compulsory Mental Health Interventions and the CRPD, Doctoral Dissertation, Faculty of Law, Lund University, 2017

Thomas Hammarberg, 2009, Persons with mental disabilities should be assisted but not deprived of their individual human rights

FN-resurser:

Guidelines on periodic reporting, including under the simplified reporting procedure  (Word)

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN-konventionen på lättläst svenska

FN-kommitténs rekommendationer till Sverige

FN-kommitténs allmänna kommentar nr 1 om artikel 12 – Likhet inför lagen

FN-kommitténs allmänna kommentar nr 2 om artikel 9 –  Tillgänglighet

FN-kommitténs allmänna kommentar nr 3 om artikel 3 –  Kvinnor med funktionsnedsättning (på engelska)

FN-kommitténs allmänna kommentar nr 4 om artikel 24 –  Rätten till en inkluderande utbildning (på engelska)

Funktionshinderrörelsens alternativrapport 2011